Van PGB naar vol in het leven voor iedereen

Van PGB naar vol in het leven voor iedereen

Per saldo wil dat het PGB alleen nog maar beschikbaar is voor mensen die het kunnen beheren. Dit kunnen ze ook doen door bijvoorbeeld een wettelijk vertegenwoordiger. Op zich een goed standpunt, alleen vind ik dat per saldo dan wel moet komen met een alternatief.

Misschien wordt het tijd dat per saldo het PGB als doel loslaat ,ook door een naamswijziging echt voluit gaat voor persoonlijke zorg, eigen keuzes en controle over je eigen leven. Een nieuwe naam zou bijvoorbeeld kunnen zijn ‘vol in het leven’. Dat dekt de lading van keuzevrijheid veel beter dan per saldo iets wat heel erg op budget gericht is. Het gaat niet om het budget, het gaat om de mens!

Zolang er nog geen alternatief is is het PGB daarvoor een middel, maar wat mij betreft is het PGB eigenlijk failliet.

Er wordt ieder jaar weer onzekerheid gecreëerd over wie het wel of niet kan behouden en wat er dan met de zorg gebeurt.

Ik wil niet ieder jaar weer die oeverloze discussie. Mensen die zorg nodig hebben willen maar één ding namelijk goede zorg. Persoonlijk, betrokken en betrouwbaar. Dat betekent voor veel mensen een vaste hulp die ze zelf hebben gekozen. Volgens mij moet dat het doel zijn, en moet dat losstaan van de financiering. Het is belachelijk dat anno 2017 nog steeds een onderscheid is tussen hen die wel mondig zijn en wel een PGB kunnen beheren en hen die dat niet kunnen. Goede zorg moet er voor iedereen zijn, wat mij betreft is zorg in natura heel hard toe aan een drastische verbetering, volgens mij kan per saldo zich daar beter oprichten dan zeggen wie er wel of geen goede zorg verdient,want dat is letterlijk de consequentie als je zegt dat het PGB wordt afgeschaft voor mensen die het niet kunnen of willen beheren, zorgverzekeraars en gemeentes kennende hebben ze daar namelijk allemaal hun eigen criteria voor en zullen er zeker mensen tussen wal en schip vallen.

Zolang er nog geen alternatief is moet je mensen niet steeds in onzekerheid brengen en gewoon het PGB in stand laten voor zolang als het dan nog moet zijn, tegelijkertijd keihard lobbyen voor een ander systeem.