Pensioenakkoord toont noodzakelijkheid van een inclusieve vakbond

Pensioenakkoord toont noodzakelijkheid van een inclusieve vakbond

Het pensioenakkoord is dus aangenomen door het FNV. Voor veel werknemers een teleurstelling omdat het slechts een waterig compromis is.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP’ers

Een ander addertje onder het gras kan eventueel de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor ZZP’ers zijn, op zich vind ik zo’n verzekering een fantastisch idee, ik ben er helemaal voor dat iedereen goed verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. Nergens In het akkoord staat dat het om een publieke verzekering gaat en daar zit, zeker met dit neoliberale kabinet het addertje.

Ik zou namelijk wel eens willen weten wat dit gaat doen met de kansen op een fatsoenlijk inkomen en werk voor een bepaalde groep mensen met een arbeidsbeperking. De arbeidsmarkt is niet inclusief, daarom zijn er mensen met een arbeidsbeperking die ZZP’er worden om zo toch hun enigszins onzekere brood te verdienen. 
Probleem waar veel ZZP’ers met een beperking tegen aanlopen is dat ze zich niet goed kunnen verzekeren op de particuliere verzekeringsmarkt. Dat is namelijk een markt van roofkapitalisten die spreekt in termen van brandende huizen als het om mensen gaat. Er wordt dan gezegd,”je kunt je niet verzekeren, want we verzekeren ook geen brandend huis.” Wat gaat er gebeuren als zo’n verzekering verplicht wordt? Worden mensen dan wel geaccepteerd of moeten er veel mensen met een arbeidsbeperking stoppen met hun onderneming omdat ze niet aan de verplichting van de verzekering kunnen voldoen? Dat is dan weer een van de losse eindjes van het akkoord waarbij de FNV mensen met een arbeidsbeidsbeperking vergeet. een verplichte verzekering is prima, maar dan wel in publieke handen en met acceptatieplicht.

Inclusieve vakbond nodig

Het is me al vaker opgevallen dat de vakbond niet inclusief is en niet de gehele Werkende klasse meeneemt. De werkende klasse is volgens het FNV slechte beperkt tot de mensen die betaald werken op de arbeidsmarkt. Toen enkele jaren geleden het “sociaal” akkoord werd afgesloten, zijn voor een iets minder slechte WW de belangen van mensen met een arbeidsbeperking in de uitverkoop gedaan. Voor de Wajong betekende dat akkoord drastische verslechteringen. De WSW werd zelfs afgeschaft. Dat akkoord had gewoon niet moeten worden getekend door het FNV. Ik hoop dat er ooit een inclusieve vakbond opstaat die de belangen van mensen met een arbeidsbeperking niet verkwanselt en de hele werkende klasse verenigt.