Loondispensatie gaat ons allemaal aan

Loondispensatie gaat ons allemaal aan

 Het kabinet Rutte heeft niet veel goeds in petto voor mensen met een arbeidsbeperking. Als  het aan het kabinet ligt worden straks mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon betaald.Terecht is hierover veel woede bij mensen met een arbeidsbeperking zelf.

In strijd met VN verdrag

In dat VN-verdrag staat dat mensen recht hebben op gelijke behandeling ten opzichte van mensen zonder beperking, dat geldt dus ook voor werken tegen een gelijkwaardig loon. Mensen met een arbeidsbeperking moeten ook meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt, de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking loopt achter.

De oplossing die het Kabinet kiest is echter niet de goede. Werkgevers hoeven mensen met een arbeidsbeperking namelijk minder te betalen dan het minimumloon, Hierdoor ontstaat een situatie die in strijd is met het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap of chronische ziekte.Dat de oplossing niet eerlijk is staat buiten kijf, er is namelijk sprake van ongelijke behandeling.

Schadelijk voor iedereen

Deze ongelijke behandeling is echter niet alleen vervelend en schadelijk voor de mensen met een arbeidsbeperking.  Het is schadelijk voor iedereen die op het minimumloon niveau verdient. Het minimumloon is namelijk tot nu toe het minste wat werkgevers hoeven te betalen voor geleverde arbeid. Als mensen met een arbeidsbeperking onder dat niveau betaald kunnen worden  bestaat het minimumloon niet meer. Werkgevers kunnen dan  kiezen voor een goedkoper alternatief. Hierdoor zullen mensen die nu het minimumloon verdienen worden ontslagen.Mensen zonder arbeidsbeperking zullen niet meer worden aangenomen voor banen tegen minimumloon De werkgever zal dan gaan voor het goedkoopste alternatief.  Het lijkt prettig als mensen met een arbeidsbeperking op deze manier meer kansen krijgen op werk.  Het is alleen niet eerlijk en vernederend wanneer zij dat werk alleen kunnen krijgen als ze niet volwaardig betaald hoeven te worden. Mensen met een arbeidsbeperking worden dan ingezet als pion in de lobby voor werkgevers voor afschaffing van het minimumloon.

 De strijd verbreden

Kortom, als mensen met een arbeidsbeperking nog succesvoller willen zijn in de strijd tegen deze asociale maatregel, dan is het belangrijk om de maatregel breed uit te leggen. Benoem daarbij de effecten op het minimumloon. Er zijn namelijk heel veel mensen die nu het minimumloon krijgen. Als we die bij onze strijd kunnen betrekken, krijgen we een nog groter bereik en wellicht meer succes!