Een beter milieu begint bij ons allemaal, niet bij jezelf

Een beter milieu begint bij ons allemaal, niet bij jezelf

De slogan zou moeten zijn “een beter milieu begint bij ons allemaal, niet bij onszelf “. De volgende voorbeelden laten zien waarom milieuproblemen nooit worden opgelost door deze individualistisch te benaderen.

Duurzame energie

 

Er moet in een rap tempo worden omgeschakeld naar duurzame energie. Volgens de benadering die de meeste partijen kiezen, ook GroenLinks, is er een grote individuele verantwoordelijkheid ten opzichte van de keuzes die je maakt als het gaat over energie. Mensen moeten hun huizen isoleren, kiezen voor zonne-energie, een warmtepompketel enzovoort enzovoort. Ook zouden auto’s moeten worden vervangen door elektrische exemplaren en zou men minder moeten vliegen.

Minder vlees

Volgens GroenLinks moet er op vlees en belasting komen, want mensen moeten ook minder vlees eten. Dat we minder vlees moeten eten is helemaal waar, maar dat lossen we niet op met een vleestaks. Dat lossen we op met het goedkoper maken van alternatieven voor vlees. Ook moeten die alternatieven prominenter worden aangeboden in de supermarkt. De milieuvriendelijke keuze zou de standaard keuze moeten zijn.

Collectieve aanpak

 

Als je al deze maatregelen optelt, dan levert dat best wel  wat op voor het milieu. Het probleem is echter dat dit nooit gaat gebeuren als het niet collectief wordt aangepakt. Veel maatregelen kosten namelijk erg veel geld en ook tijd. Geld en tijd zijn zaken die niet voor iedereen in gelijke mate voorhanden zijn. Je kunt een laag inkomen hebben en een lange werkweek moeten maken als je werk doet tegen een laag uurloon. Je hebt dan lang niet altijd tijd om je te verdiepen in alles wat nodig is voor een beter milieu. Kortom, de individuele verantwoordelijkheid is te groot. Klimaatkwesties moeten dus collectief worden opgelost door een herverdeling in de maatschappelijke kosten voor het klimaatbeleid. De grootste vervuilers zijn namelijk de producenten en niet de consumenten. Wachten totdat de consument de juiste keuze maakt,  gaat te langzaam. De overheid moet maatregelen nemen die producenten verplicht milieuvriendelijker te werken. Minder energie te verbruiken en minder vervuilend materiaal te kiezen. Mensen met een laag inkomen moeten financiële hulp krijgen bij het duurzamer maken van hun woningen. Woningbouwverenigingen moeten die klus snel ter hand nemen.

Groene mobiliteit

Ook vervoer moet vaker collectief geregeld worden, dat wil dus zeggen goedkoper openbaar vervoer, maar ook een verschuiving van vliegverkeer naar treinverkeer op korte afstanden. maaktreinverkeer binnen Europa goedkoper door vliegen flink te belasten en het daarmee opgehaalde geld zodanig her te verdelen dat treinverkeer een stuk goedkoper wordt en ook bereikbaar voor mensen met een lager inkomen.

Vervuiling door plastic

 

Het laatste  voorbeeld waarbij een collectieve aanpak beter werkt dan een individuele is bij de bestrijding van de vervuiling door plastic. De EU heeft en het Verenigd Koninkrijk willen het plastic rietje in de ban doen door het te verbieden. Ze realiseren zich echter niet dat er mensen zijn die nog afhankelijk zijn van plastic rietjes om zelfstandig te kunnen drinken. Hier zie je dus weer hetzelfde gebeuren, er wordt een individueel beroep gedaan op mensen om geen plastic rietjes meer te gebruiken door deze te verbieden. Dat is dus verkeerd om, de consument wordt iets verboden, nog voordat de producent een goed alternatief heeft bedacht. De consument wordt dus gedwongen individueel een keuze te maken. De EU zou veel beter kunnen kiezen voor het stimuleren van onderzoek naar goede alternatieven voor rietjes in overleg met degenen die ervan afhankelijk zijn. Zolang er geen alternatieven zijn zouden de rietjes dus niet verboden moeten worden, maar bedrijven moeten worden verplicht te werken aan schonere alternatieven.

Kortom pak milieuproblemen bij de bron aan en spreekt hen aan die beschikken over de productiemiddelen. Dat is dus niet individueel maar collectief. Een beter milieu begint niet bij jezelf maar bij ons allemaal!